Företagen tänker så här när de rekryterar

Många företag lägger ner en hel del tid på att rekrytera och ofta tänker de lika när det handlar om vad de är ute efter och hur de ska hitta rätt person till jobbet. Många använder sig gärna av rekryteringsverktyg som en hjälp på vägen. Att hitta rätt person till rätt plats är viktigt för företag. Dock är det inte ovanligt att företag råkar göra felrekryteringar, även om de har goda intentioner. Att göra en felrekrytering kan kosta en hel del för företagen. Dels kostar det pengar, dels så går det åt både tid och energi.

En rekrytering är en lång process som omfattar att först göra en bra kravprofil, sedan göra rätt urval, göra intervjuer, ta referenser samt sedan kanske göra en del förhandlingar.  Om det blir fel, så måste processen göras om från start.

Vem får jobbet?

Olika arbetsgivare tänker så klart olika när de rekryterar. Läs mer om hur arbetsgivarna tänker här. Det många har gemensamt är att de söker personer som har rätt utbildning och rätt kompentenser. Men minst lika viktigt är det med de personliga aspekterna samt hur väl personen kan tänkas passa in med de övriga anställda.

Är du en rekryterare?

Är det så att du är en person som ska rekrytera personal, så är det även bra att veta hur andra arbetsgivare tänker. Sedan är det bra att ha koll på hur du ska genomföra hela processen. Börja med kravprofilen och tänk noga över vilka krav och önskemål som ska vara med. En del krav kommer ofta med på ren rutin, för att man alltid haft med det. Men fundera på om det är rimligt krav eller ens ett krav ni har. Allt för högra krav kan sålla bort allt för många bra kandidater.

Minst lika viktigt som det är med att personen har rätt kompentenser och utbildning är det med hur han eller hon är som person. Är hen villig att utvecklas, passar hen in med resten av din personal? Personen i fråga bör ha rätt inställning samt vara överens om företagets värderingar och den kultur som råder.

Ibland kan ni ta saken i egna händer och starta upp en utbildning eller ge ut kurser för personer som ni sedan anställer. Då säkerställer ni att personen får rätt kunskaper som behövs.

Ha en välplanerad introduktion

När du väl hittar en person du känner är rätt för jobbet och anställer denna person, se till så att han eller hon får en bra och välplanerad introduktion. Låt personen känna sig välkommen samt trygg i med vad hen ska göra. Ge personen rätt sorts förutsättningar att klara av jobbet. Det underlättar för alla om det är en smidig introduktion.

Satsa på en bra rekryteringsprocess

När du och ditt företag ska rekrytera, se då till så att ni har en genomtänkt och proffsig rekryteringsprocess. Det är viktigt att göra en bra och ordentlig genomlysning. Försök att inte stressa fram det och tillsätt inte en kandidat bara för att. Det är viktigt att rätt person får jobbet, annars kommer ni ändå att få göra om hela rekryteringsprocessen och det tar ännu längre tid. Det kostar mindre att anställa någon lite senare än tänkt än vad det kostar att göra en felrekrytering.

Dock är det bra att du är medveten om att det kan komma att ske, att ni gör en felrekrytering. Det händer även den allra bästa, oavsett hur förberedd du varit och hur mycket tid du lagt ner för att göra det rätt. Men, ju mer förberedd du är, desto mindre felrekryteringar blir det så klart. Sedan så är det ju så att man lär sig av sina misstag. 

 

6 Aug 2020

© 2024 Inwe.se. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.