Har du rätt till att få personlig assistans?

Personlig assistans innebär att du har personliga assistenter i ditt hem som hjälper dig med vissa saker. Den som har behov av hjälp med grundläggande behov, den har även allt som oftast rätt till personlig assistans. Ekens Assistans är ett bra assistansbolag att vända dig till om du söker efter nya personliga assistenter. Om du däremot funderar på att ansöka om att få personlig assistans, så kan du göra det antingen via din kommun eller via Försäkringskassan. Det beror på hur många timmars hjälp per vecka du behöver. m det är så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen du vänder dig till. Om du har behov med mer hjälp än 20 timmar per vecka, då är det assistansersättning från Försäkringskassan du kan ansöka om.

Vad är grundläggande behov?

Du måste vara i behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personliga assistenter kan hjälpa dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

16 Jun 2021

© 2024 Inwe.se. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.